stemă naţională a Moldovei

Privatization

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
220030, or. Minsk, str. Beloruscaia, 2

Tel.: + 375 17 289-14-41
Fax: + 375 17 289-11-47

E-mail: minsk@mfa.gov.md

Linia telefonică de urgență: +375445122937

Atenție! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar.

La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Cetățenia

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

MODUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE RENUNŢARE LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

Cetăţeanul Republicii Moldova cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, la Ambasadă depune o cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova (se anexează), în trei exemplare.

La cererea-chestionar se anexează:

În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copii ale actelor de identitate, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărîri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor.

În cazul în care ambii părinţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunînd o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată notarial, în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.

Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a împlinit vîrsta de 18 ani se examinează, la demersul părinţilor sau al reprezentantului ei legal, depus împreună cu copia certificatului de naştere a copilului, autentificate de notar. Copiii cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 18 ani îşi dau consimţămîntul în scris, care trebuie autentificat notarial.

Dobândirea și redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate

Persoana care solicită dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, depune cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova , în două exemplare, la Ambasadă şi prezintă următoarele documente:

Persoana care solicită să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, depune cererea-chestionar, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în patru exemplare, la Ambasadă şi prezintă următoarele documente:

Documentele enumerate se prezintă în limba de stat.